homeฟิสิกส์ 2 ว32202
personperson_add
ฟิสิกส์ 2 ว32202

ผู้สอน
ประเสริฐ มะธิปิไข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ฟิสิกส์ 2 ว32202

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13127

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ 5-8


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)