เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีพื้นฐาน(เรียนซ้ำ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยท ๗

เรียนซ้ำรายวิชาเคมีพื้นฐาน นักเรียน 4 คน ชญานันท์ เฉลิมพร พรอรัญ น้ำอ้อย