คอมพิวเตอร์ศึกษา ส.ป 54


ผู้สอน
นางสาว ศศิชา ฐานเจริญเลิศ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา ส.ป 54

รหัสวิชา
1313

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คำอธิบายวิชา

[email protected]


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books