ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

สงวน ทับพิมพ์แสน

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาต่างประเทศ