homeม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
personperson_add
ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้สอน
รุ่ง หาโกสีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13131

สถานศึกษา
งัวบาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานงานช่าง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)