homeม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
person
ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้สอน
รุ่ง หาโกสีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13131

สถานศึกษา
งัวบาวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ความรู้พื้นฐานงานช่าง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)