ชั้น ม.1

รัชนี เทพทองพูล

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ค้นหาเครื่องทางภูมิศาสตร์