homeมัธยมศึกษาปีที่4
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่4

ผู้สอน
โชคชัย นาไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13134

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)