homeมัธยมศึกษา ชั้น ม.4
person
มัธยมศึกษา ชั้น ม.4

ผู้สอน
สงวน ทับพิมพ์แสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษา ชั้น ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13135

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

โครงสร้้างอะตอม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)