homeมัธยมศึกษา ชั้น ม.4
personperson_add
มัธยมศึกษา ชั้น ม.4

ผู้สอน
person
สงวน ทับพิมพ์แสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษา ชั้น ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13135

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้้างอะตอม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)