homeนางสาวจันทร์จิรา สมภาค
person
นางสาวจันทร์จิรา สมภาค

ผู้สอน
นางสาว จันทร์จิรา สมภาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นางสาวจันทร์จิรา สมภาค

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1314

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

laughชั้นเรียนนี้มีเเต่เสียงหัวเราะangel


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)