homeม.3 การเลี้ยงไก่ชน
person
ม.3 การเลี้ยงไก่ชน

ผู้สอน
รุ่ง หาโกสีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3 การเลี้ยงไก่ชน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13143

สถานศึกษา
งัวบาวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

สายพันธุ์ไก่ชน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)