home257Com32 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
personperson_add
257Com32 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย วชิระ ศรสุรินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
257Com32 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13144

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 3/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)