ผู้สอน
นาย วชิระ ศรสุรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

257Com32 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13144

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 3/1