home257Com31 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
person
257Com31 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย วชิระ ศรสุรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
257Com31 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13145

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)