homeมัธยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
person
มาสเซอร์ ไพโรจน์ นิลปัทษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13151

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

Adobe Dreamweaver ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)