homeงานประดิษฐ์ชั้นม.3
personperson_add
งานประดิษฐ์ชั้นม.3

ผู้สอน
person
ทองสุก เลิกนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานประดิษฐ์ชั้นม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13156

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)