งานประดิษฐ์ชั้นม.3
ผู้สอน

ทองสุก เลิกนอก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
งานประดิษฐ์ชั้นม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13156

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.