homeงานประดิษฐ์ชั้นม.3
person
งานประดิษฐ์ชั้นม.3

ผู้สอน
ทองสุก เลิกนอก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานประดิษฐ์ชั้นม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13156

สถานศึกษา
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)