homeการพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 และ2
person
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 และ2

ผู้สอน
person
นาง ธารารัตน์ ดวงแข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 และ2

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1316

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้จัดให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)