การพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 และ2


ผู้สอน
นาง ธารารัตน์ ดวงแข
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน1 และ2

รหัสวิชา
1316

สถานศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้จัดให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books