ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2.57คณิตศาสตร์พื้นฐาน "ครูสุรีย์พร"

สุรีย์พร ไชยศรีสุทธิ์

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องความน่าจะเป็น