ผู้สอน
สุรีย์พร ไชยศรีสุทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2.57 คณิตศาสตร์พื้ันฐาน "ครูสุรีย์พร"


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13166

สถานศึกษา

โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

การแสดงความคิดเห็น