homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2.57 คณิตศาสตร์พื้ันฐาน "ครูสุรีย์พร"
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2.57 คณิตศาสตร์พื้ันฐาน "ครูสุรีย์พร"

ผู้สอน
สุรีย์พร ไชยศรีสุทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2.57 คณิตศาสตร์พื้ันฐาน "ครูสุรีย์พร"

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13166

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การแสดงความคิดเห็น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)