อามานะศักดิ์

อามีเน๊าะ มะแดเฮาะ

อามานะศักดิ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอามานะศักดิ์ทุกท่านเข้าสู่ระบบการเรียนแบบออนไลน์ (classstart)