home1/2557 วิชา ENG1140 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคสมทบ)
person
1/2557 วิชา ENG1140 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคสมทบ)

ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/2557 วิชา ENG1140 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโยธา(ภาคสมทบ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13175

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับสู่วิชา ENG1140 โปรแกรมคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)