homeชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21102)
personperson_add
ชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21102)

ผู้สอน
person
จันทร์ยงค์ แสนบุดดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13188

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสืบค้นเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)