homeชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21102)
person
ชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21102)

ผู้สอน
จันทร์ยงค์ แสนบุดดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว21102)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13188

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายวิชา

นักเรียนสามารถสืบค้นเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)