homeสุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
person
อุษิณี ศรีโวงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13193

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ถึงส่วนต่างๆชองร่างกาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)