homeมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 1 (ง21101)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 1 (ง21101)

ผู้สอน
จันทร์ฉาย นาพลเทพ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 1 (ง21101)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13195

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ งานบ้าน งานช่าง งานประดิษฐ์ งานเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)