homeมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 1 (ง21101)
person
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 1 (ง21101)

ผู้สอน
จันทร์ฉาย นาพลเทพ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาการงานอาชีพ 1 (ง21101)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13195

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ งานบ้าน งานช่าง งานประดิษฐ์ งานเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)