เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ว 22201 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ชิดศุภางค์ ลำพาย

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

สามารถรู้จักและอธิบายลักษณะของธาตุ และตารางธาตุได้