homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้สอน
person
กงเมฆ สุวรรณศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13197

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

ตะกร้อ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)