ผู้สอน
วิมลรัตน์ พูนไธสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ท 21102


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13198

สถานศึกษา

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเรยงความ ย่อความ จดหมาย พูดแนะนำตัวเอง ท่องจำบทอาขยาน