homeิืม.2 วิชาหน้าที่พลเมือง
person
ิืม.2 วิชาหน้าที่พลเมือง

ผู้สอน
สุรศกดิ์ เทพวงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ิืม.2 วิชาหน้าที่พลเมือง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13200

สถานศึกษา
โรงเรียนยหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายวิชา

1.สามารถบอกหน้าที่เกี่ยวกับพลเมืองของประเทศชาติได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)