เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ิืม.2 วิชาหน้าที่พลเมือง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุรศกดิ์ เทพวงค์

โรงเรียนยหนองโพธิ์วิทยาคม

1.สามารถบอกหน้าที่เกี่ยวกับพลเมืองของประเทศชาติได้