homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์ ค32202
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์ ค32202

ผู้สอน
พรจิระ ทองกอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์ ค32202

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13201

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายวิชา

จำนวนเชิงซ้อน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)