homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์ ค32202
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์ ค32202

ผู้สอน
person
พรจิระ ทองกอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คณิตศาสตร์ ค32202

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13201

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนเชิงซ้อน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)