homeมัธยมศึกษาที่ 3 งานช่างพื้นฐาน
personperson_add
มัธยมศึกษาที่ 3 งานช่างพื้นฐาน

ผู้สอน
tanongsak tongjun
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาที่ 3 งานช่างพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13211

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

งานช่างเป็นงานที่ช่วยให้มีสมาธิ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)