มัธยมศึกษาที่ 3 งานช่างพื้นฐาน

tanongsak tongjun

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

งานช่างเป็นงานที่ช่วยให้มีสมาธิ