homeมัธยมศึกษาที่ 3 งานช่างพื้นฐาน
person
มัธยมศึกษาที่ 3 งานช่างพื้นฐาน

ผู้สอน
tanongsak tongjun
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาที่ 3 งานช่างพื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13211

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายวิชา

งานช่างเป็นงานที่ช่วยให้มีสมาธิ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)