homeชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ส 31104 ประวัติศาสตร์)
personperson_add
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ส 31104 ประวัติศาสตร์)

ผู้สอน
mail testham
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ส 31104 ประวัติศาสตร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13213

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)