homeชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ส 31104 ประวัติศาสตร์)
person
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ส 31104 ประวัติศาสตร์)

ผู้สอน
mail testham
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ส 31104 ประวัติศาสตร์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13213

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)