homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 วิชาการงานอาชีพฯรหัสวิชา ง22101
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 วิชาการงานอาชีพฯรหัสวิชา ง22101

ผู้สอน
person
นาง รุ่งนภา ฉายวิชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 วิชาการงานอาชีพฯรหัสวิชา ง22101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13217

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

มีทักษะในการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)