เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุษิณี ศรีโวงค์

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

มีการเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นและมีการเล่นตามทักษะที่กำหนดไห้ได้อย่างถูกต้องและมีความสามัคคีภายในการเล่นเป็นกลุ่มคณะ