พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อุษิณี ศรีโวงค์

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

มีการเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นและมีการเล่นตามทักษะที่กำหนดไห้ได้อย่างถูกต้องและมีความสามัคคีภายในการเล่นเป็นกลุ่มคณะ