homeมัธยมศึกษา ปีที่1 วิชา สังคมศึกษา รหัส ส21102
person
มัธยมศึกษา ปีที่1 วิชา สังคมศึกษา รหัส ส21102

ผู้สอน
เบญจวรรณ พลคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษา ปีที่1 วิชา สังคมศึกษา รหัส ส21102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13222

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายวิชา

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)