มัธยมศึกษา ปีที่1 วิชา สังคมศึกษา รหัส ส21102
ผู้สอน

เบญจวรรณ พลคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษา ปีที่1 วิชา สังคมศึกษา รหัส ส21102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13222

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.