homeมัธยมศึกษา ปีที่1 วิชา สังคมศึกษา รหัส ส21102
personperson_add
มัธยมศึกษา ปีที่1 วิชา สังคมศึกษา รหัส ส21102

ผู้สอน
person
เบญจวรรณ พลคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษา ปีที่1 วิชา สังคมศึกษา รหัส ส21102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13222

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมดงยาง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)