homeมัธยมศึกษาปีที่ื 4 วิชาฟิสิกส์ 1 ว31201
person
มัธยมศึกษาปีที่ื 4 วิชาฟิสิกส์ 1 ว31201

ผู้สอน
สุริยา ผาศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ื 4 วิชาฟิสิกส์ 1 ว31201

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13226

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ หน่วยในระบบเอสไอ การวัดและการบันทึกผล การเคลื่อนที่แนวตรงและปริมาณที่เกี่ยวข้อง แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)