มัธยมศึกษาปีที่ื 4 วิชาฟิสิกส์ 1 ว31201
ผู้สอน

สุริยา ผาศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ื 4 วิชาฟิสิกส์ 1 ว31201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13226

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ หน่วยในระบบเอสไอ การวัดและการบันทึกผล การเคลื่อนที่แนวตรงและปริมาณที่เกี่ยวข้อง แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.