homeรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
person
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นาง น้ำทิพย์ นาเมืองรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1323

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาวิทยาศาสตร์  บทเรียนเรียนสำเร็จรูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)