homeเทคโนโลยีกับการพัฒนา_sec005
personperson_add
เทคโนโลยีกับการพัฒนา_sec005

ผู้สอน
นาย วราวุธ ยอดจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีกับการพัฒนา_sec005

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13234

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นศ.เทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)