homeชัันมัธยมศึกษาปีที่5
person
ชัันมัธยมศึกษาปีที่5

ผู้สอน
โชคชัย นาไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชัันมัธยมศึกษาปีที่5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13236

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยศึกษาปีที่5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)