homeชัันมัธยมศึกษาปีที่5
personperson_add
ชัันมัธยมศึกษาปีที่5

ผู้สอน
โชคชัย นาไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชัันมัธยมศึกษาปีที่5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13236

สถานศึกษา
โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยศึกษาปีที่5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)