เกษตรน่ารู้

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาของนักเรียน ชั้น ม. 5 เพื่่อการเรียนรู้ในวิชา เกษตรน่ารู้