homeการทำอาหาร
personperson_add
การทำอาหาร

ผู้สอน
- วิภาดา ผลาเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การทำอาหาร

หมายเลขของวิชา (Class ID)
1325

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการทำอาหารประเภท  ของหวานและทานเล่น  หรือเพื่อส่งเสริมอาชีพได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)