homeการทำอาหาร
personperson_add
การทำอาหาร

ผู้สอน
- วิภาดา ผลาเลิศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การทำอาหาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1325

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการทำอาหารประเภท  ของหวานและทานเล่น  หรือเพื่อส่งเสริมอาชีพได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)