มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ฟุตซอล)

จิระวัฒน์ วงษ์ชารี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา(ฟุตซอล)