homeมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ฟุตซอล)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ฟุตซอล)

ผู้สอน
นาย จิระวัฒน์ วงษ์ชารี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ฟุตซอล)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13252

สถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา(ฟุตซอล)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)