home4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
personperson_add
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1326

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

       รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเช่นการจัดการเอกสารทางวิชาการอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะ์ข้อมูลด้วยสถิติต่างๆ การทำ Presentation ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)