4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา


ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

รหัสวิชา
1326

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

       รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเช่นการจัดการเอกสารทางวิชาการอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะ์ข้อมูลด้วยสถิติต่างๆ การทำ Presentation ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books