เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

       รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเช่นการจัดการเอกสารทางวิชาการอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะ์ข้อมูลด้วยสถิติต่างๆ การทำ Presentation ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นต้น