home4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
person
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1326

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

       รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเช่นการจัดการเอกสารทางวิชาการอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะ์ข้อมูลด้วยสถิติต่างๆ การทำ Presentation ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)