homeชั้นม.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว23102)
personperson_add
ชั้นม.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว23102)

ผู้สอน
person
สุจิตร เอกพิมพ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นม.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว23102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13263

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาว23102


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)