homeชั้นม.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว23102)
person
ชั้นม.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว23102)

ผู้สอน
สุจิตร เอกพิมพ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม.3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ว23102)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13263

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชาว23102


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)