homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 วิชาภาษาไทย(ท31202)
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 วิชาภาษาไทย(ท31202)

ผู้สอน
person
pannapong thunapan
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 วิชาภาษาไทย(ท31202)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13264

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นม6/1 เรียนเรื่องขุนช้างขุนแผน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)