homeชั้นม.4 วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว 31101
personperson_add
ชั้นม.4 วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว 31101

ผู้สอน
person
วรารัตน์ ภูเฉลิม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นม.4 วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว 31101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13266

สถานศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

สืบค้น ทดลอง อภิปราย เกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)