homeชั้นม.4 วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว 31101
person
ชั้นม.4 วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว 31101

ผู้สอน
วรารัตน์ ภูเฉลิม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นม.4 วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว 31101

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13266

สถานศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

สืบค้น ทดลอง อภิปราย เกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)