homeชั้น ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลีพื้นฐาน รหัสวิชา ง.21102
person
ชั้น ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลีพื้นฐาน รหัสวิชา ง.21102

ผู้สอน
พีรเกษตร จิณรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลีพื้นฐาน รหัสวิชา ง.21102

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13267

สถานศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)