homeชั้น ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลีพื้นฐาน รหัสวิชา ง.21102
personperson_add
ชั้น ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลีพื้นฐาน รหัสวิชา ง.21102

ผู้สอน
person
พีรเกษตร จิณรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลีพื้นฐาน รหัสวิชา ง.21102

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13267

สถานศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)