homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาดนตรีนาฏศิลป์
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาดนตรีนาฏศิลป์

ผู้สอน
สุขุมาภรณ์ ยิ้มอินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาดนตรีนาฏศิลป์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13268

สถานศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

รายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ศ21102


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)