ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาดนตรีนาฏศิลป์
ผู้สอน

สุขุมาภรณ์ ยิ้มอินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วิชาดนตรีนาฏศิลป์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13268

สถานศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ศ21102


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.