homeชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201
person
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201

ผู้สอน
นาง ปาลิดา กุลภัทรเมธา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13270

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม มหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)