homeชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201
personperson_add
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201

ผู้สอน
person
นาง ปาลิดา กุลภัทรเมธา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13270

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม มหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)