ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201
ผู้สอน

นาง ปาลิดา กุลภัทรเมธา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.4 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13270

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม มหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค31201


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.