homeมัธยมยมศึกษาปีที่ 3
personperson_add
มัธยมยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
person
นาย นพปฎล ทับศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13271

สถานศึกษา
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คอม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)