ผู้สอน
ฤชัย คุณพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13274

สถานศึกษา

มะค่าพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

แผนท่ี่ทวีปเอเชีย