เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สังคม ไชยสงเมือง

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการใชสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน