homeมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
สังคม ไชยสงเมือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13278

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการใชสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)