homeมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
มัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
สังคม ไชยสงเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13278

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการใชสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)