ชั้น ม.1 วิชา คอมพิวเตอร์

ดวงจันทร์ สุขวิชัย

โรงเรียนท่าขอนยาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.1 วิชา คอมพิวเตอร์